News |  Web Resources |  Yellow Pages |  Free Advertising |  Chat

Bangladesh |  Immigration |  E-cards |  Horoscope |  Matrimonial
Education  |  Music  |  Weather  |  Bulletin Board  |  Photo Gallery

Travel  |  Business World  |  Women's World  |  Entertainment

 Home > Election 2001

 
 

Latest Election Result 

Symbols of All Parties
Election Manifestos
Awami League
BNP
Jatiya Party (Ershad)
Jamat-e-Islami
Candidates  at a Glance
Rajshahi Division
Dhaka Division
Chittagong Division
Khulna Division
Barishal Division
Sylhet Division
Useful Weblinks
Election Commission
BD Nirbachan  
Bangladesh Info
Femaonline
BD Election
 


All Candidates at a glance

Barisal Division

No. & Name of Constituencies

Areas of the Constituencies

4-party Alliance Candidates

Awami League Candidates

Others

110 Borguna-1

Sadar

Jahangir Hossain, IOJ

Dhirendra Devnath Shambhu

Maolana Abdur Rashid (ISA)

111 Borguna-2

Bamna-Patharghata

Alhaj Nurul Islam Moni

Golam Sarwar Hiru

KH Mahbub Hossain (ISA)
Anwar Hossain Manju, JP (M)

112 Borguna-3

Amtali & Taltali

Maulana Gazi Abdul Mannan, IOJ

Sheikh Hasina

Matiur Rahman Talukder

113 Patuakhali-1

Mirjaganj-Sadar-Dumki

AVM (retd.) Altaf Hossain Chy

Shajahan Mia advocate

Keramat Ali

114 Patuakhali-2

Baufal

Shahidul Alam Talukder

ASM Firoz

Engr Faruk Talukder (ISA)

115 Patuakhali-3

Part of Galachipa & Dashmina

Shajahan Khan

AKM Jahangir Hossain

Maolana Anwar Zihadi (ISA)

116 Patuakhali-4

Part of Galachipa & Kolapara

Atiqur Rahman Atiq

M Mahbub

Abdur Razzak Khan

117 Vola-1

Sadar

Mosharraf Hossain Shahjahan

Tofael Ahmed

Alhaj M Sadek Mia (ISA)

118 Vola-2

Doulatkhan-Borhanuddin

Hafiz Ibrahim, BNP

Tofael Ahmed

Sahanuddin Tipu

119 Vola-3

Tojumuddin-Lalmohan

Maj Hafiz Uddin, BNP

Tofail Ahmed

Advocate AKM Nazrul Islam

120 Vola-4

Monpura-Charfashan

Nazim Uddin Alam, BNP

Abdullah Al Islam

Abu Taher M Kamal Hossain Juktibadi

121 Barisal-1

Gournadi-Agoiljhara

Zahiruddin Swapan

Abul Hasnat Abdullah

Sarder Harun Rana,

122 Barisal-2

Babuganj-Ujirpur

Syed Moazzem Hossain Alal

Abul Hasnat Abdullah

Golam Faruk Ovi, 
Rashed Khan Menon, 11-party

123 Barisal-3

Hijla-Muladi

Alhaj Mosharraf Hossain Mongu

Afjalul Karim Advocate

 

124 Barisal-4

Mehendiganj

Shah M Abul Hossain

Alhaj Maj. M Mohsin Shikder

Engr MA Baset (ISA)

125 Barisal-5

Sadar

Mojibur Rahman Sarwar

Shawkat Hossain Hiron

Maolana Syed Faizul Karim (ISA)  

126 Barisal-6

Bakerganj

Abul Hossain Khan

Syed Masud Reza

ABM Ruhul Amin Hawlader

127 Jhalakathi-1

Rajapur-Kathalia

Shajahan Omar, BNP

BH Harun

Anwar Hossain Manju,

128 Jhalakathi-2

Sadar-Nalchiti

Elen Bhutto, BNP

Amir Hossain Amu

Syed Anwar Hossain Mojibur Rahman, JP (M)

129 Pirojepur-1

Najirpur-Sadar

Maulana Delwar Hossain Sayedi, Jamaat

Shudhanshu Shekhar Halder

Sadek Ahmed  
Md Nazrul Islam, JP (M)

130 Pirojepur-2

Kaukhali-Bhandaria

Nurul Islam Manzur

MA Hakim Hawlader

Anwar Hossain Manju,  
Shajahan Siraj

131 Pirojepur-3

Mathbaria

Dr Rustam Ali Farazi

Mrs Mahmuda Shawgat

Anwar Hossain Manju, Bimalendu Halder, 11-party  
Abdul Latif, KA

132 Pirojepur with Barisal

Banaripara of Barisal & Nesarabad of Pirojepur

Syed Shahidul Haq Jamal

Abul Kalam Faezul Haq

Monirul Islam Khan; Principal Abdur Razzak, JP (M); Shankar Acharya, 11-pary; Sheikh Mohiuddin Ahmed, Ind

 


Copyright Bangla2000. All Rights Reserved.
About Us |  Legal Notices |  Advertisement